Träningskalender

Här kan du se min träningskalender. På tisdagarna kör jag trygghetslöpning med Team Trygghet. Jag har även bjudit in elever på skolan att delta. Då startar jag vid Falkenbergska kvarnen ca 17:30 och springer norrut till Vallbybron och över ån. Sedan söderut längs ån till bron vid Bryggis. Där korsar jag ån och springer norrut till Falkenbergska igen. Totalt ca 3km. Övriga dagar tränar jag själv och på oklara tider.

Annonser